Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (Tebliğ No: 2002/55)'Nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 2013/51

Sayı/Sıra No:

Tarih: 20.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28741

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/55)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/51)

MADDE 1 - 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (Tebliğ No: 2002/55) yürürlükten kaldırılmıştır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.