17 Ağustos 2013 28738 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜKLER

- 2013/5149 Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2013/5149 Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2013/5150 Tapu Sicili Tüzüğü- 2013/5150 Tapu Sicili Tüzüğü

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/5133 Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Projesi Kapsamında Yapılması Planlan Hızlı Tren Demir Yolu Hattının İnşası Amacıyla Yenişehir-Vezirhan Arasında Bulunan Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5138 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5139 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5140 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5145 Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek "154 kV Mersin 380 TM-Karacailyas Mevkii ND Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5146 Denizli İli, Acıpayam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2013/5164 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar

- 2013/5171 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

- 2013/5178 Adana İli, Seyhan İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/5179 Adana İli, Kozan İlçesi, Mahmutlu ve Yarımoğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/5181 Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek "154 kV Nacarlı TM-Yakaköy TM Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5182 Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek "154 kV Yakaköy TM-Karacailyas Mevkii ND Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5183 Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek "154 kV Akbelen TM-Karacailyas Mevkii ND Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5184 Erzincan İli, Merkez İlçe, Uluköy Beldesi, Faik Osman, Eyüp Sultan ve Fatih Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

TEBLİĞLER

- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri