Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III'te Değişiklik Yapılması Hakkındaki "1/2012 Sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararı"Nın Onaylanması Hakkında Karar

Karar Numarası: 2013/5190

Karar Tarihi: 18.07.2013

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28737 (Mükerrer)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

30/4/2013 tarihli ve 6474 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III'te değişiklik yapılması hakkındaki ekli "1/2012 Sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/7/2013 tarihli ve 563722 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               
               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER               C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

N. AVCI                İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı          Millî Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı

Ö. ÇELİK               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı V.           Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Antlaşma için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/1608130031mEk01.pdf