Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilciliklerin Hizmet Binalarının Mülkiyet Haklarının Edinilebilmesine İlişkin Anlaşma

Karar Numarası: 2013/5168

Karar Tarihi: 18.07.2013

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28737 (Mükerrer)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

9 Aralık 2010 tarihinde Bükreş'te imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilciliklerin Hizmet Binalarının Mülkiyet Haklarının Edinilebilmesine İlişkin Anlaşma" ile Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/7/2013 tarihli ve 591755 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 20/5/1955 tarihli ve 6593 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER               C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

N. AVCI                İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı          Millî Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı

Ö. ÇELİK               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı V.           Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilciliklerin Hizmet Binalarının Mülkiyet Haklarının Edinilebilmesine İlişkin Anlaşma

Antlaşma için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/1608130021mEk01.pdf

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)