13 Ağustos 2013 28734 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- 2013/4768 Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2013/4768 Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği (SHY-HUK)- Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği (SHY-HUK)

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/12)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/131, K: 2013/22 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/131, K: 2013/22 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/116, K: 2013/32 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/116, K: 2013/32 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri