12 Ağustos 2013 28733 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Global Barış ve Demokrasi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E: 2013/455;K: 2013/1406 Sayılı Kararı- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E: 2013/455;K: 2013/1406 Sayılı Kararı

- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E: 2013/555;K: 2013/1408 Sayılı Kararı- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E: 2013/555;K: 2013/1408 Sayılı Kararı

- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E:2013/557;K: 2013/1410 Sayılı Kararı- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E:2013/557;K: 2013/1410 Sayılı Kararı

- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E: 2013/2085;K: 2013/3518 Sayılı Kararı- Danıştay İkinci Daire Başkanlığının E: 2013/2085;K: 2013/3518 Sayılı Kararı

- Danıştay Onikinci Daire Başkanlığının E:2012/5705 ;K: 2013/4199 Sayılı Kararı- Danıştay Onikinci Daire Başkanlığının E:2012/5705 ;K: 2013/4199 Sayılı Kararı

- Danıştay Onikinci Daire Başkanlığının E: 2012/4887;K: 2013/704 Sayılı Kararı- Danıştay Onikinci Daire Başkanlığının E: 2012/4887;K: 2013/704 Sayılı Kararı

- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/4888;K: 2013/705 Sayılı Kararı- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/4888;K: 2013/705 Sayılı Kararı

- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/4889;K: 2013/706 Sayılı Kararı- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/4889;K: 2013/706 Sayılı Kararı

- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/4890;K: 2013/1996 Sayılı Kararı- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/4890;K: 2013/1996 Sayılı Kararı

- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/6085;K: 2013/1997 Sayılı Kararı- Danıştay Ondördüncü Daire Başkanlığının E: 2012/6085;K: 2013/1997 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri