07 Ağustos 2013 28731 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İpek Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İpek Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İpek Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2013/14)- Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2013/14)

- Havşa Mercimek (Oval) Başlı Yıldız Tornavida Yuvalı Sac Vidaları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 7051) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/20)- Havşa Mercimek (Oval) Başlı Yıldız Tornavida Yuvalı Sac Vidaları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 7051) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/20)

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 357)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 357)

- 657 Sayılı Kanunun Geçici 41 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ- 657 Sayılı Kanunun Geçici 41 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (No: 68)- Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (No: 68)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri