Maliye Bakanlığından

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 357

Sayı/Sıra No:

Tarih: 07.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 07.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28731

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 350)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 357)

MADDE 1 - 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)'nin 3 üncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda her bir metrekare için 15/1/2013 tarihinden itibaren 1,09 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

Diğer taraftan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı uygulamasının ülke genelinde henüz tamamlanmadığı ve kontenjan ve metrekare yakıt bedeli uygulamasının da devam ettiği dikkate alınarak; ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir.

Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2013 tarihinden itibaren 0,11 TL/m² tahsil edilir."

MADDE 2 - Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.