Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

Havşa Mercimek (Oval) Başlı Yıldız Tornavida Yuvalı Sac Vidaları ile İlgili Tebliğ (Ts En Iso 7051)

Seri No: MSG-MS-2013/20

Sayı/Sıra No:

Tarih: 07.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 07.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28731

HAVŞA MERCİMEK (OVAL) BAŞLI YILDIZ TORNAVİDA YUVALI SAC VİDALARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 7051) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/20)

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 - (1) 25/7/2000 tarih ve 24120 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG-2000/90-91) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 432-7 EN ISO 7051 "Cıvatalar-Sac Cıvataları-Bölüm 7: Havşa Mercimek Başlı-Yıldız Tornavida Yuvalı" standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 7051 "Havşa Mercimek (Oval) Başlı Yıldız Tornavida Yuvalı Sac Vidaları" standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 3 - (1) TS EN ISO 7051 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, vida dişi boyutları ST 2,2 dahil ila ST 9,5 dahil olan, havşa mercimek (oval) başlı yıldız tornavida yuvalı sac vidalarının karakteristiklerini kapsar.

MADDE 4 - (1) TS EN ISO 7051 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 5 - (1) TS EN ISO 7051 standardı, TSE'nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE'nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE'nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.