Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2009/19)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 2013/14

Sayı/Sıra No:

Tarih: 07.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 07.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28731

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2009/19)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2013/14)

MADDE 1 - 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)'in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"MADDE 1 - (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2195 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Szutest Plaza Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Çam Sokak No: 7 Ümraniye/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermektedir.

(2) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinin (2006/42/AT) Ek IV'ünün 9, 13 ve 17 nci sıralarında yer alan;

9) Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm'den, hızı 30 mm/s'den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, presler,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

13) El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları,

17) Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar

için Tam Kalite Güvencesi (Ek X, Madde 13 3(c) ve 4(b)) kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

(3) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde (97/23/AT) yer alan;

1) AT Tip İncelemesi (Yönetmeliğin EK III- Modül B),

2) AT Tasarım İncelemesi (Yönetmeliğin EK III- Modül B1),

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

3) Üretim Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül D),

4) Ürün Doğrulaması (Yönetmeliğin EK III- Modül F),

5) AT Birim Doğrulaması (Yönetmeliğin EK III- Modül G),

6) Tam Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül H),

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

7) Son Değerlendirme İzlenerek İç Üretim Kontrolleri (EK-III Modül A1),

8) Tipe Uygunluk (EK III- Modül C1),

9) Sabit bağlantı prosedürlerinin onayı (EK I - 3.1.2),

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

10) Sabit bağlantı personelinin onayı (EK I - 3.1.2) kapsamında

b) 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelikte (92/42/AT) yer alan;

1) Üretim Kalite Güvencesi (EK IV - Modül D) kapsamında,

c) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte (90/396/AT) yer alan;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1) AT Tipe Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi - EK II.3) kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

(4) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmeliğin (2006/95/AT) 7 nci ve 13 üncü maddeleri kapsamında uyuşmazlık halinde rapor hazırlama ve güvenlik tedbiri için görüş bildirme konularında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

(5) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (87/404/AT) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) AT Tip İncelemesi (Madde 10),

b) AT Uygunluk Beyanı (Madde 12, 13 ve 14),

c) AT Doğrulaması (Madde 11),

kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

(6) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinde yer alan;

a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),

b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),

ç) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),

kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir."

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" ibaresi "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı" olarak, "Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknik.htm" ibaresi "Ekonomi Bakanlığının http://www.ekonomi.gov.tr/avrupabirligi/index.cfm?sayfa=77F73EFE-D8D3-8566-4520313A83AEA68F" olarak değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 3 - Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür."

MADDE 4 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
14/11/2009         27406

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
1- 24/4/2010        27561
2- 24/9/2010        27709
3- 27/7/2012        28366