Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)'tan

2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No:

Sayı/Sıra No:

Tarih: 07.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 07.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28731

2013 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.