Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28730

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) Çanakkale Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) nolu demirleme sahasına ve Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm demirleme sahalarına demirleyecek veya ayrılacak 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları ile 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları kılavuz kaptan almak zorundadır. Anılan liman idari sahalarındaki diğer demirleme sahalarına demirleyecek ya da ayrılacak gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Uygun kıyı tesisi olmaması ya da kıyı tesisinin yanaşmaya müsait olmaması nedeniyle demirde bekleyen gemi ve deniz araçlarının yolcu ve personeli, sınır giriş ve çıkış işlemleri yaptırılması, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetine ilişkin tedbirlerin alınması ve tüm sorumluluğun gemi kaptanına ait olması kaydıyla; Türk Bayraklı yolcu motoru veya gezinti (tenezzüh) gemisi ile İdarenin izni ve liman başkanlığının bilgisi dahilinde kıyı tesislerine çıkabilir ve aynı şartlar gözetilerek gemiye geri dönüşleri sağlanabilir. Ancak ilgili liman başkanlığı idari sahası içerisinde yolcu tahmil/tahliyesinde kullanılabilecek, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti yönünden yeterli nitelik ve sayıda deniz aracının bulunmaması halinde; tahmil/tahliye esnasında yolcuların güvenliğine ilişkin her türlü sorumluluğun gemi kaptanına ait olduğuna ilişkin İdareye yazılı taahhütte bulunulması, geminin sigortasının bu tahmil ve tahliyeyi kapsadığına ilişkin belgenin İdareye sunulması ve gemi ilgililerince tüm önlemlerin alınması kaydıyla, ilgili liman başkanlığının denetiminde, yolcuların ve gemi personelinin tahmil/tahliyesinin, geminin botları ile yapılmasına İdarece izin verilebilir."

"(4) Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçları üçüncü fıkra hükmünden muaftır."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kocaeli Liman Başkanlığına özel hükümler"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin ek-1'inde yer alan;

a) İstanbul Liman Başkanlığı başlıklı 1 inci maddesinin (B) bölümüne aşağıdaki (f) bendi eklenmiş,

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

b) İzmit (Kocaeli) Liman Başkanlığı başlıklı 2 nci maddesinin başlığı ile (A) bölümünde yer alan "İzmit (Kocaeli) Liman Başkanlığı" ifadeleri "Kocaeli Liman Başkanlığı" olarak değiştirilmiş,

c) Tekirdağ Liman Başkanlığı başlıklı 7 nci maddesinin (A) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (B) bölümüne aşağıdaki (e) bendi eklenmiş,

ç) Mersin Liman Başkanlığı başlıklı 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

d) Ceyhan Liman Başkanlığı başlıklı 16 ncı maddesinin başlığı ile (A) bölümünde yer alan "Ceyhan Liman Başkanlığı" ifadeleri "Botaş Liman Başkanlığı" olarak değiştirilmiş,

e) Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

f) Bandırma Liman Başkanlığı başlıklı 22 nci maddesinin (A) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

g) Gelibolu Liman Başkanlığı başlıklı 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmış,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

ğ) Marmara Adası Liman Başkanlığı başlıklı 30 uncu maddesinin (A) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

h) İzmir Liman Başkanlığı başlıklı 32 nci maddesinin (B) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

ı) Antalya Liman Başkanlığı başlıklı 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

i) Rize Liman Başkanlığı başlıklı 65 inci maddesinin (B) bölümünün (a) bendi ile (C) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI

B) Demirleme sahaları

"f) Yakıt ve su parçları için 7 nolu bekleme/demirleme sahası: A ve B bölgeleri demirleme sahaları içerisinde ve aşağıdaki koordinatların oluşturduğu 7 nolu deniz alanı, yakıt ve su barçları için tahsis edilmiş bekleme ve demir alanıdır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1) 40º 59' 13" K - 028º 55' 27" D

2) 40º 59' 02" K - 028º 55' 27" D

3) 40º 59' 33" K - 028º 57' 12" D

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

4) 40º 59' 25" K - 028º 57' 29" D

5) 40º 59' 43" K - 028º 57' 29" D"

7) TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI

"A) Liman idari saha sınırı

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Tekirdağ Liman Başkanlığının liman idari sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 41º 01´ 57" K - 028º 00´ 33" D (Tekirdağ-İstanbul İl Sınırı)

b) 40º 43´ 30" K - 028º 00´ 33" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

c) 40º 42´ 00" K - 027º 37´ 24" D

d) 40º 38´ 40" K - 027º 27´ 00" D

e) 40º 38´ 06" K - 027º 27´ 00" D

f) 40º 28´ 48" K - 026º 58´ 12" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

g) 40º 33´ 00" K - 026º 58´ 12" D"

B) Demirleme sahaları

"e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

1) 40º 37´ 33" K - 027º 10´ 00" D

2) 40º 36´ 27" K - 027º 10´ 00" D

3) 40º 32´ 39" K - 027º 00´ 00" D

4) 40º 33´ 24" K - 026º 59´ 48" D"

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

"15) MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI

A) Liman idari saha sınırı

Mersin Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki Güney (180°) istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki Güney (180°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

a) 36º 26' 18" K - 034º 07' 06" D (Akyar Burnu)

b) 36º 41' 30" K - 035º 03' 00" D

B) Demirleme sahaları

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

1) 36º 46' 42" K - 034º 38' 00" D

2) 36º 46' 18" K - 034º 37' 15" D

3) 36º 41' 00" K - 034º 35' 10" D

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

4) 36º 41' 00" K - 034º 40' 00" D

5) 36º 45' 20" K - 034º 40' 00" D

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 45' 00" K - 034º 41' 00" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

2) 36º 41' 00" K - 034º 41' 00" D

3) 36º 41' 00" K - 034º 45' 00" D

4) 36º 45' 00" K - 034º 45' 00" D

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler, askeri gemiler ve karantina demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 43' 00" K - 034º 47' 00" D

2) 36º 40' 00" K - 034º 47' 00" D

3) 36º 40' 00" K - 034º 50' 00" D

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

4) 36º 43' 00" K - 034º 50' 00" D

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri

1) 36º 46' 30" K - 034º 39' 27" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2) 36º 45'18" K - 034º 41' 00" D"

"20) ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI

A) Liman idari saha sınırı

Çanakkale Liman Başkanlığının liman idari sahası, (a), (b), (c) ve (d) koordinatlarını birleştiren hat ile (e), (f), (g), (h), (ı), (j) ve (k) koordinatlarını birleştiren hattın arasında kalan deniz ve kıyı alanıdır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

a) 40º 33´ 00" K - 026º 58´ 12" D

b) 40º 28´ 48" K - 026º 58´ 12" D

c) 40º 27´ 42" K - 026º 55´ 00" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

d) 40º 24´ 24" K - 026º 55´ 00" D

e) 39º 50´ 27" K - 026º 08´ 15" D (Kum Burnu)

f) 39º 56´ 21" K - 026º 04´ 48" D (Tavşan Adası Palamut Burnu)

g) 39º 56´ 27" K - 026º 03´ 39" D (Tavşan Adası Kuzeybatısı)

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

h) 40º 13´ 00" K - 026º 10´ 30" D

ı) 40º 23´ 00" K - 026º 00´ 00" D

j) 40º 34´ 42" K - 026º 40´ 00" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

k) 40º 38´ 36" K - 026º 43´ 33" D

B) Demirleme sahaları

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 00',90 K - 026º 15',10 D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2) 40º 01',70 K - 026º 17',40 D

3) 40º 03',07 K - 026º 18',95 D

4) 40º 02',55 K - 026º 19',80 D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

5) 40º 01',40 K - 026º 18',75 D

6) 40º 00',30 K - 026º 15',20 D

b) 2 nolu demirleme sahası: Kısa süre demirde kalacak gemiler, yakıt ikmali yapacak gemiler ve atık verecek gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 39º 51' 30" K - 026º 08' 00" D

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2) 39º 52' 24" K - 026º 08' 00" D

3) 39º 52' 24" K - 026º 07' 00" D

c) 3 nolu demirleme sahası: Çanakkale'de bulunan kıyı tesislerine gelen gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

1) 39º 54' 18" K - 026º 08' 54" D

2) 39º 53' 12" K - 026º 09' 18" D

3) 39º 53' 12" K - 026º 08' 06" D

4) 39º 54' 18" K - 026º 08' 15" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 23´ 48" K - 026º 39´ 15" D

2) 40º 24´ 12" K - 026º 39´ 51" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

3) 40º 23´ 30" K - 026º 39´ 15" D

4) 40º 23´ 57" K - 026º 39´ 51" D

d) 5 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 23´ 48" K - 026º 38´ 39" D

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2) 40º 23´ 48" K - 026º 39´ 15" D

3) 40º 23´ 30" K - 026º 38´ 39" D

4) 40º 23´ 30" K - 026º 39´ 15" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 32´ 48" K - 026º 56´ 00" D

2) 40º 31´ 24" K - 026º 56´ 30" D

3) 40º 30´ 00" K - 026º 53´ 00" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

4) 40º 31´ 18" K - 026º 52´ 24" D

f) 7 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 28´ 30" K - 026º 44´ 15" D

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

2) 40º 27´ 21" K - 026º 46´ 00" D

3) 40º 29´ 03" K - 026º 50´ 30" D

4) 40º 30´ 15" K - 026º 49´ 51" D

g) 8 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler ile yakıt ikmali yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

1) 40º 26´ 42" K - 026º 52´ 42" D

2) 40º 24´ 48" K - 026º 52´ 42" D

3) 40º 24´ 42" K - 026º 51´ 18" D

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

4) 40º 26´ 18" K - 026º 51´ 18" D

ğ) 9 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 25´ 48" K - 026º 49´ 36" D

2) 40º 24´ 36" K - 026º 49´ 36" D

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

3) 40º 24´ 42" K - 026º 51´ 18" D

4) 40º 26´ 18" K - 026º 51´ 18" D

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nün 45 inci maddesinde belirtilen kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri kullanılır. Bu koordinatlara ilave olarak; 40º 24' 00" K - 026º 40' 00" D noktası kullanılır."

22) BANDIRMA LİMAN BAŞKANLIĞI

"A) Liman idari saha sınırı

Bandırma Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

a) 40º 23' 48" K - 028º 30' 48" D

b) 40º 28' 00" K - 028º 27' 00" D

c) 40º 43' 30" K - 028º 27' 00" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

d) 40º 43' 30" K - 028 º 00 33" D

e) 40º 31' 36" K - 027º 46' 36" D (Turanköy Burnu)"

30) MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI

"A) Liman İdari Saha Sınırı

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Marmara Adası Liman Başkanlığı liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 40º 31' 36" N - 027 º 46' 36" E (Turanköy Burnu)

b) 40º 43' 30" N - 028 º 00 33" E

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

c) 40º 38' 40" N - 027 º 27' 00" E

d) 40º 26' 45" N - 027 º 27' 00" E

e) 40º 24' 00" N - 027 º 39' 30" E

f) 40º 28' 12" N - 027 º 42' 00" E (Narlıköy dahil)"

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

32-İZMİR LİMAN BAŞKANLIĞI

"B) Demirleme sahaları

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler için demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

1) 38º 25' 49" K - 027º 05' 43" D

2) 38º 25' 55" K - 027º 06' 10" D

3) 38º 25' 08" K - 027º 05' 32" D

4) 38º 25' 15" K - 027º 05' 54" D

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 38º 25' 55" K - 027º 06' 10" D

2) 38º 26' 07" K - 027º 06' 45" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

3) 38º 25' 12" K - 027º 07' 24" D

4) 38º 24' 19" K - 027º 05' 18" D

5) 38º 25' 08" K - 027º 05' 32" D

6) 38º 25' 15" K - 027º 05' 54" D

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

c) 3 nolu demirleme sahası: Nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

1) 38º 24' 24" K - 026º 50' 09" D

2) 38º 23' 03" K - 026º 51' 27" D

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

3) 38º 23' 33" K - 026º 52' 48" D

4) 38º 24' 48" K - 026º 51' 24" D

ç) 4 nolu demirleme sahası: Nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

1) 38º 24' 18" K - 026º 48' 18" D

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2) 38º 23´ 12" K - 026º 49´ 30" D

3) 38º 23´ 21" K - 026º 50´ 39" D

4) 38º 24´ 30" K - 026º 49´ 27" D"

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

"45) ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI

A) Liman idari saha sınırı

Antalya Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) ve (b) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (b) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat ile (c) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 42' 36" K - 030º 34' 24" D (Azmak Burnu)

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) 36º 42' 15" K - 030º 40' 00" D

c) 36° 49' 48"K - 031° 10' 24" D (Köprüçayı)

B) Demirleme sahaları

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 50' 00" K - 030º 38' 00" D

2) 36º 49' 30" K - 030º 37' 02" D

3) 36º 48' 42" K - 030º 36' 30" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

4) 36º 48' 21" K - 030º 36' 53" D

5) 36º 48' 42" K - 030º 38' 00" D

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan ve uzun süre demirde kalacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1) 36º 52' 42" K - 030º 41' 06" D

2) 36º 52' 42" K - 030º 42' 00" D

3) 36º 51' 48" K - 030º 42' 36" D

4) 36º 51' 48" K - 030º 41' 06" D

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 47' 00" K - 030º 35' 00" D

2) 36º 47' 36" K - 030º 35' 18" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

3) 36º 47' 36" K - 030º 36' 42" D

4) 36º 47' 00" K - 030º 36' 42" D

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

1) 36º 50' 28" K - 030º 37' 20" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

2) 36º48' 02,5" K - 030º 36' 44" D"

65) RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI

B) Demirleme sahaları

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

"a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan 5000 GT'dan küçük gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 41º 02' 15" K - 040º 32' 12" D

2) 41º 02' 30" K - 040º 32' 00" D

3) 41º 02' 30" K - 040º 33' 00" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

4) 41º 02' 15" K - 040º 33' 00" D"

"C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

41º 02' 42" K - 040º 31' 48" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

41º 05' 12" K - 040 º 41'12" D"

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-1'e aşağıdaki 69 uncu madde olarak Karataş Liman Başkanlığı ve 70 inci madde olarak Manavgat Liman Başkanlığı eklenmiştir.

"69) KARATAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI

A) Liman idari saha sınırı

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Karataş Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki güney (180º) istikametine çizilen hat ile (b) ve (c) koordinatlarını birleştiren ve devamında (c) koordinatından hakiki güney (180º) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 41´ 30" K - 035º 03´ 00" D

b) 36º 34´ 03" K - 035º 33´ 24" D

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

c) 36º 25´ 15" K - 035º 35´ 57" D

B) Demirleme sahaları

a) (1) nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 32' 30" K - 035° 26' 00" D

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

2) 36° 30' 51" K - 035° 26' 00" D

3) 36° 30' 51" K - 035° 27' 30" D

4) 36° 32' 00" K - 035° 27' 30" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) (2) nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 30' 51" K - 035° 27' 30" D

2) 36° 32' 00" K - 035° 27' 30" D

3) 36° 32' 00" K - 035° 29' 00" D

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

4) 36° 30' 51" K - 035° 29' 00" D

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

1) 36º 32' 30" K - 035º 26' 00" D"

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

"70) MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI

A) Liman idari saha sınırı

Manavgat Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki güney (180º) istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki güney (180º) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 49' 48" K - 031º 10' 24" D (Köprüçayı)

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) 36º 40' 00" K - 031º 38' 42" D (Alara Çayı)

B) Demirleme sahaları

a) (1) nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

1) 36º 44' 51" K - 031º 24' 50" D

2) 36º 44' 06" K - 031º 27' 50" D

3) 36º 43' 06" K - 031º 27' 30" D

4) 36º 43' 45" K - 031º 24' 30" D

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

b) (2) nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 48' 13" K - 031º 16' 00" D

2) 36º 47' 14" K - 031º 20' 00" D

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

3) 36º 45' 00" K - 031º 19' 00" D

4) 36º 45' 30" K - 031º 15' 15" D

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

1) 36º 41' 30" K - 031º 29' 30" D"

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin ek-2'sinde yer alan Antalya Liman Başkanlığı haritası, Bandırma Liman Başkanlığı haritası, Çanakkale Liman Başkanlığı haritası, İstanbul Liman Başkanlığı haritası, İzmir Liman Başkanlığı haritası, Marmara Adası Liman Başkanlığı haritası, Mersin Liman Başkanlığı haritası, Rize Liman Başkanlığı haritası, Tekirdağ Liman Başkanlığı haritası ekteki şekilde değiştirilmiş; Ceyhan Liman Başkanlığı ile İzmit (Kocaeli) Liman Başkanlığı haritaları, Botaş Liman Başkanlığı haritası ve Kocaeli Liman Başkanlığı haritası olarak ekteki şekilde değiştirilmiş; aynı ek'e ekteki Karataş Liman Başkanlığı haritası ile Manavgat Liman Başkanlığı haritası eklenmiş; Gelibolu Liman Başkanlığı haritası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin ek-3'ünde yer alan "İzmir Körfezi Trafik Ayırım Düzeni" başlıklı 3 üncü maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"ç) Kılavuz alma/bırakma noktaları;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

İzmir körfezi mecburi kılavuz alma mevkii aşağıda belirtilen noktadır.

(44) 38° 26´ 16" K - 027° 06´ 51" D

İzmir körfezi ihtiyari kılavuz alma sahası, aşağıda belirtilen nokta merkez olmak üzere yarım deniz mili çapında deniz alanıdır.

(45) 38° 24´ 30" K - 026° 57´ 06" D (WGS 84)"

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"d) Trafik şeridi ayırım hattı olmayan (27) ve (38) noktaları arasında kalan alanda çift yönlü rotasyona (Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kural - 9) uyulur."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin ek-4'ünde yer alan "İzmir Körfezi Trafik Ayırım Düzeni ve Pilot Mevkileri" haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
31/10/2012         28453

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
1- 27/2/2013        28572
2- 28/4/2013        28631


Yönetmelik ekleri için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/060813008Ek01.docx

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)