Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kırgızistan Cumhuriyeti'ne 28 Haziran 2012 Tarihli Hibe Anlaşması ile Sağlanan 6.000.000 ABD Doları Tutarındaki Hibenin Kullanım Alanının Genişletilmesine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tadilat Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

Karar Numarası: 2013/5156

Karar Tarihi: 22.07.2013

Resmi Gazete Tarihi: 04.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28728

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kırgızistan Cumhuriyeti'ne 28 Haziran 2012 tarihli Hibe Anlaşması ile sağlanan 6.000.000 ABD Doları tutarındaki hibenin kullanım alanının genişletilmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 15 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan ekli Tadilat Anlaşmasının yürürlüğe girmesi; Başbakan Yardımcılığının 18/7/2013 tarihli ve 11784 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               
               


Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
aşbakan


B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı


T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


M. GÜLER               C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


N. AVCI                İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı          Millî Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


M. MÜEZZİNOĞLU            B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Antlaşma ekleri için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/040813001Ek01.pdf