03 Ağustos 2013 28727 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2013/5154 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- Manisa İli Kula İlçesi Merkez Bucağı Çarıktekke Köyünün, Aynı İlin Alaşehir İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik- Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

- Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik- Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği- Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

- Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/38)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/38)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/39)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/39)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/40)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/40)

- 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2013 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2013 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 5)- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 5)

- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/10)- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/10)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1/8/2013 Tarihli ve 5461 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1/8/2013 Tarihli ve 5461 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri