Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Numarası: 5461

Karar Tarihi: 01.08.2013

Tarih:

Resmi Gazete Tarihi: 03.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28727

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5461

Karar Tarihi: 1/8/2013

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Kurul Başkanlığının 31/7/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 30/7/2013 tarih ve 20008792.100-19499 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu hakim ortak Rabobank International Holding B.V. (%96 pay oranı ile) ve diğer tüzel kişi ortaklar tarafından Türkiye'de 300 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine

karar verilmiştir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)