Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 2013/10

Sayı/Sıra No:

Tarih: 03.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 03.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28727

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2006/1)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2013/10)

MADDE 1 - 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'e 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"Kurumsal kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları

MADDE 3/A - (1) Kurumsal kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında, bu Tebliğin 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır."

MADDE 2 - Bu Tebliğ 5/8/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.