Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme)

Seri No: 5

Sayı/Sıra No:

Tarih: 03.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 03.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28727

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) (SERİ NO: 3)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME)

(SERİ NO: 5)

MADDE 1 - 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'nin Eki Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzinleri Vermeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri Listesine Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden sonra gelmek üzere aşağıdaki gümrük müdürlüğü eklenmiş ve sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"15- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü"

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)