Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Cihan Medya Dağıtım A.Ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı

Karar Numarası:

Karar Tarihi: KararNo.2013.40

Resmi Gazete Tarihi: 03.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28727

Özü: Cihan Medya Dağıtım A.Ş.

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/40

İşyeri : Cihan Medya Dağıtım A.Ş.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No: 6

Bahçelievler/İSTANBUL

Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

İnceleme : Cihan Medya Dağıtım A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin Türkiye genelinde bulunan 97 dağıtım merkezinde gazete ve dergiler ile yine bu gazete ve dergilerin içinde yer alan reklam ürünleri, tanıtım ürünleri ve broşürlerin otomobil ve motosikletler ile müşterilere dağıtımının yapıldığı, Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No: 6 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Merkez işyerinde genel faaliyet konusu kapsamında süreçlerin planlanması ve destek hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 15 sıra numaralı "Taşımacılık" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Cihan Medya Dağıtım A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 15 sıra numaralı "Taşımacılık" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete' de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.