29 Temmuz 2013 28722 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Aile ve Sosyal Politikalar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Pamukkale Üniversitesi Ekonomik ve Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Süleyman Demirel Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri