28 Temmuz 2013 28721 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4911 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kV Topçam-Reşadiye Enerji İletim Hattı Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4914 Bingöl İli, Karlıova İlçesinde Tesis Edilecek Bingöl-I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4971 Samsun İli, İlkadım İlçesi, Ulugazi, Saitbey ve Kökçüoğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4978 Edirne İli, Merkez İlçe, Menzilahir Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4985 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "380 kV Çorlu Trafo Merkezi Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4986 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kV Mardin 2 TM İrtibat Hatları Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5061 Trabzon İli, Düzköy İlçesinde Tesis Edilecek Düzköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5093 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kV Denizli 1 Trafo Merkezi Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5105 Karaman İli, Ermenek İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik- Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ana Yönetmeliği

- Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İLKE KARARI

- Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu İlke Kararı (No: 47)

TEBLİĞLER

- Hortum Kelepçeleri-Sonsuz Vidalı, Çelik ile İlgili Tebliğ (TS 12091) (No: MSG-MS 2013/19)

- İşkolu Tespit Kararı (No: - 2013/36)- İşkolu Tespit Kararı (No: - 2013/36)

- İşkolu Tespit Kararı (No: - 2013/37)- İşkolu Tespit Kararı (No: - 2013/37)

- Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ- Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ

- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/42)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: - 2013/47)- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/42)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: - 2013/47)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri