27 Temmuz 2013 28720 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- - 2013/5088 Üçüncü Türk-Yunan Turizm Karma Komisyonu Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- - 2013/5088 Üçüncü Türk-Yunan Turizm Karma Komisyonu Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

- MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

- - 2013/5110 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar- - 2013/5110 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4912 154 kV Balabanlı RES TM-Tegesan TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4936 Ardahan İli, Merkez, Çıldır ve Hanak İlçelerinde Tesis Edilecek Köroğlu (Kotanlı) Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4959 Giresun İli, Bulancak İlçesinde Tesis Edilecek Çiğdem Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Geçici Kovanlık TM Arasında Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4977 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Tepebaşı, Eyüpoğlu ve Bey Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4982 Kastamonu İli, Seydiler İlçesinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5000 Kahramanmaraş İli, Merkez İlçe, Menderes Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/5001 Ankara İli, Sincan İlçesi, Polatlar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/5023 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Tepebaşı ve Kozanlı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/5025 Trabzon İli, Çaykara İlçesinde Tesis Edilecek Olan Uzungöl I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5026 Balıkesir İli, Kepsut İlçesinde Tesis Edilecek Olan Poyraz Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5027 Aydın İli, Germencik ve İncirliova İlçelerinde Tesis Edilecek Olan Efe Jeotermal Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5028 Karabük İli, Eskipazar İlçesinde Tesis Edilecek İkiler Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5060 Trabzon İli, Arsin İlçesinde Tesis Edilecek Yanbolu Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5116 Kırıkkale-Keskin Ceritmüminli Göleti Sulaması İnşaatının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği

- Genel Aydınlatma Yönetmeliği- Genel Aydınlatma Yönetmeliği

- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamına Alınan Münhasıran Sporda Kullanılan Ateşli ve Yivli Spor Silahları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamına Alınan Münhasıran Sporda Kullanılan Ateşli ve Yivli Spor Silahları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Aydınlatma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Aydınlatma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: - 2013/29)- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: - 2013/29)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/7/2013 Tarihli ve - 2013/ÖİB-K-44 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5411 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5411 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2012/665, Başvuru Numaralı Kararı- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2012/665, Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/757, Başvuru Numaralı Kararı- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/757, Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/1235, Başvuru Numaralı Kararı- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/1235, Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/1258, Başvuru Numaralı Kararı- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/1258, Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/1751, Başvuru Numaralı Kararı- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/1751, Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/2428, Başvuru Numaralı Kararı- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/2428, Başvuru Numaralı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri