26 Temmuz 2013 28719 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2013/5044 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2013/5044 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/5046 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamız Hakkında Karar- 2013/5046 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamız Hakkında Karar

- 2013/5087 RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/5087 RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/5119 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2013/5119 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4647 Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4920 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

- 2013/4937 Aksaray İli, Merkez İlçe, Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4984 154 kV Süloğlu RES TM-Ediçim TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4992 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Tunus Finansal Analiz Komitesi (CTAF) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2013/4992 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Tunus Finansal Analiz Komitesi (CTAF) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2013/4999 Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Haliliye Mahallesi ile Selimpınar ve Yenişehir Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/5004 Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarının Listelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2013/5005 Manisa İli, Alaşehir İlçesinde Kurulacak Jeotermal Enerjiye Dayalı Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5006 Ankara İlinde Tesis Edilecek Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı ile Kırıkkale İlinde Tesis Edilecek Hacılar Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5007 İzmir İli, Kemalpaşa İlçesinde Tesis Edilecek Armutlu Sanayi Doğalgaz Dağıtım Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5008 Adana İli, Saimbeyli İlçesinde Tesis Edilecek Olan Yamanlı II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5022 Adana İli, Feke İlçesinde Tesis Edilecek Olan Kıy Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5041 Trabzon İli, Çaykara İlçesinde Tesis Edilecek Çambaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5042 Akhisar-Gördes Projesi Kapsamında Gördes Sol Sahil Sulamasının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5063 Trabzon İli, Çarşıbaşı İlçesinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/5106 1999 Yılında Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Kocaeli İlinde İnşa Edilen, Ancak Çeşitli Nedenlerle Boş Kalan İşyerlerinden 760 Adedinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

- 2013/5112 380 kV Verbena DGKÇS TM-Alibeyköy TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5123 Karaman İlinde Kurulacak Bucakkışla Hidroelektrik Santrali Üretim Tesisi ile Kepezkaya Havza TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Altı Köşe Başlı Cıvatalar-Mamul Kalitesi C ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4016) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/17)- Altı Köşe Başlı Cıvatalar-Mamul Kalitesi C ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4016) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/17)

- Altı Köşe Başlı Vidalar-Mamul Kalitesi A ve B ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4017) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/18)- Altı Köşe Başlı Vidalar-Mamul Kalitesi A ve B ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4017) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/18)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/16)

- Uzlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2013/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E. 2010/93, K: 2012/20 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2010/93, K: 2012/20 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/20, K: 2012/132 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/20, K: 2012/132 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/84, K: 2012/151 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/84, K: 2012/151 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/115, K: 2012/177 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/115, K: 2012/177 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/132, K: 2012/179 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/132, K: 2012/179 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/134, K: 2013/34 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/134, K: 2013/34 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/20, K: 2013/41 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/20, K: 2013/41 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/77, K: 2013/66 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/77, K: 2013/66 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2013/71, K: 2013/77 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2013/71, K: 2013/77 Sayılı Kararı

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 15. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 15. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri