21 Temmuz 2013 28714 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2013/5104 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme ve Devir Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/5104 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme ve Devir Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/106 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/109 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/110 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/111 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/112 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/113 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/114 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/115 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/116 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Kararı- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri