20 Temmuz 2013 28713 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 1046 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/5034 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

- 2013/5048 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesi Uyarınca Dövizle Askerlik Hizmeti Yükümlüleri Tarafından Ödenmesi Gereken Döviz Miktarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin EROL'un Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/11)

ATAMA KARARLARI

- Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim, Milli Savunma, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- KADRO ARTIRILMASI KARARI

- Kadro Artırılmasına Dair Bir Adet Karar

YÖNETMELİKLER

- Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği- Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

- İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik- İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ- 2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

- Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/43)- Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/43)

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)

- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Faaliyetlerinin Askıya Alınmasına Dair Tebliğ- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Faaliyetlerinin Askıya Alınmasına Dair Tebliğ

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri