19 Temmuz 2013 28712 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği- Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği

- Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik- Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik- Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2013/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2013/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Cıvatalar-Genel Kaldırma Amaçlı, Dövme Çelikten, Halka Başlı-Kalite Sınıfı 4 ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 3266) (No: MSG-MS-2013/16)

- INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)- INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)

- Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/13)

- Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-3) (No: MSG-MS-2013/15)

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-39 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-40 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-41 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/6/2013 Tarihli ve 4460-8 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri