12 Temmuz 2013 28705 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2013/5049 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tatbikatların İcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/5049 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tatbikatların İcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4948 Ordu İli, Gölköy ve Mesudiye İlçelerinde Tesis Edilecek Boztepe Hidroelektrik Santrali ile Gölköy TM Arasında Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/5038 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2013/5047 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Yayın Yönetmeliği- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Yayın Yönetmeliği

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/7/2013 Tarihli ve 2013/105 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/35, K: 2012/203 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/35, K: 2012/203 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/143, K: 2013/18 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/143, K: 2013/18 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/92, K: 2013/31 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/92, K: 2013/31 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/133, K: 2013/33 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/133, K: 2013/33 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/21, K: 2013/57 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/21, K: 2013/57 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/108, K: 2013/64 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/108, K: 2013/64 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/39, K: 2013/65 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/39, K: 2013/65 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/47, K: 2013/72 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/47, K: 2013/72 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri