10 Temmuz 2013 28703 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4926 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Polatlı İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4927 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami İlimler Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4943 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2013/4945 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4946 Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4947 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4960 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin Belçika Kısmının İptaline Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

- Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Urartu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5409 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5409 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri