09 Temmuz 2013 28702 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2013/4865 SHAPE Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Plan ve İnşasına Fon Sağlamaya İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4865 SHAPE Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Plan ve İnşasına Fon Sağlamaya İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2013/4949 Elazığ İli, Merkez İlçe, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik- Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

- EXPO 2016 Antalya Ajansı Sigorta, Akreditasyon, Fikri Mülkiyet Hakları ve Genel Düzenlemeler Yönetmeliği- EXPO 2016 Antalya Ajansı Sigorta, Akreditasyon, Fikri Mülkiyet Hakları ve Genel Düzenlemeler Yönetmeliği

- İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Batman Üniversitesi Batman ve Çevresi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-33, 2013/ÖİB-K-34, 2013/ÖİB-K-35, 2013/ÖİB-K-36 Sayılı Kararları

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri