07 Temmuz 2013 28700 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- ÖNCEKİ

- SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6494 Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6494 Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Başbakan Yardımcılığı ile Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Gediz Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri