29 Haziran 2013 28692 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- EXPO 2016 Antalya Ajansı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ve Tasfiye Yönetmeliği- EXPO 2016 Antalya Ajansı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ve Tasfiye Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ- Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

- Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ- Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427)

- Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/8, K: 2013/65 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/8, K: 2013/65 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/17, K: 2013/66 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/17, K: 2013/66 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/52, K: 2013/67 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/52, K: 2013/67 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/45, K: 2013/68 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/45, K: 2013/68 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/15, K: 2013/69 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/15, K: 2013/69 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/31, K: 2013/70 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/31, K: 2013/70 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/10, K: 2013/71 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/10, K: 2013/71 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/58, K: 2013/72 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/58, K: 2013/72 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/55, K: 2013/73 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/55, K: 2013/73 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/51, K: 2013/74 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/51, K: 2013/74 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/53, K: 2013/75 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/53, K: 2013/75 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/13, K: 2013/76 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/13, K: 2013/76 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/48, K: 2013/77 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/48, K: 2013/77 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/50, K: 2013/78 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/50, K: 2013/78 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/22, K: 2013/79 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/22, K: 2013/79 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/15, K: 2013/80 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/15, K: 2013/80 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/26, K: 2013/81 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/26, K: 2013/81 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/29, K: 2013/82 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/29, K: 2013/82 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/5, K: 2013/83 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/5, K: 2013/83 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/4, K: 2013/84 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/4, K: 2013/84 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/19, K: 2013/85 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/19, K: 2013/85 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/62, K: 2013/86 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/62, K: 2013/86 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/45, K: 2013/87 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/45, K: 2013/87 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/54, K: 2013/88 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/54, K: 2013/88 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/17, K: 2013/89 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/17, K: 2013/89 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/42, K: 2013/90 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/42, K: 2013/90 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İlgili- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İlgili

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri