28 Haziran 2013 28691 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

- TBMM KARARLARI

- 1038 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

- 1039 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik- Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik

- Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Erken Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/28)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/28)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/30)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/30)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/31)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/31)

- Van'da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/60)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/33)- Van'da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/60)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/33)

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)- Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)

- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 28)- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 28)

- Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2012 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

DÜZELTME

- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri