25 Haziran 2013 28688 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2013/4780 İzmir İli, Aliağa İlçesinde Tesis Edilecek Bozyaka Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4785 Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4786 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2013/4789 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2013/4789 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2013/4813 Doğanpınar Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4827 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar- 2013/4827 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

- 2013/4828 Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4829 Niğde İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4830 Kahramanmaraş İli, Merkez İlçe, Yusuflar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4831 İzmir İli, Narlıdere İlçesi, 2. İnönü, Atatürk, Çatalkaya ve Narlı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4884 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2013 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

- 2013/4885 2013 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2013/4897 Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yaşayan Diller Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4898 Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Veteriner Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4899 Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2013/4533 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliklerine Ait Atama Kararı

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 22/5/2013 Tarihli ve 460 Sayılı Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 12/6/2013 Tarihli ve 464 Sayılı Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 12/6/2013 Tarihli ve 465 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

- Tasfiye Yönetmeliği- Tasfiye Yönetmeliği

- İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliği- İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliği

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5)- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5)

- Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 26)- Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 26)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/150, K: 2013/30 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/150, K: 2013/30 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri