23 Haziran 2013 28686 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2013/4878 Katılım Öncesi Yardım Aracı - Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni - Kısım 1-B Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notaların Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4878 Katılım Öncesi Yardım Aracı - Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni - Kısım 1-B Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notaların Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlan

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri