22 Haziran 2013 28685 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- ÖNCEKİ

- SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4796 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2013/4796 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2013/4805 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar- 2013/4805 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2013/4900 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Patnos Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesinin Adının Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)- İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)

- Pay Tebliği (VII-128.1)- Pay Tebliği (VII-128.1)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri