20 Haziran 2013 28683 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2013/4890 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Karar- 2013/4890 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği- Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği

- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği

- İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/4)- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/4)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

- Danıştay Ondördüncü Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Ondördüncü Dairesine Ait Kararlar

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri