15 Haziran 2013 28678 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Türkiye Cumhuriyeti ile Küresel Çevre Fonunun Uygulayıcı Kuruluşu Konumunda Bulunan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 6 Mayıs 2013 Tarihli Küresel Çevre Fonu Hibe Anlaşması (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimliliği Projesi)- Türkiye Cumhuriyeti ile Küresel Çevre Fonunun Uygulayıcı Kuruluşu Konumunda Bulunan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 6 Mayıs 2013 Tarihli Küresel Çevre Fonu Hibe Anlaşması (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimliliği Projesi)

YÖNETMELİKLER

- Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik- Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik

- Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri