14 Haziran 2013 28677 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 22/5/2013 Tarihli ve 459 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ- Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2013/31)- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2013/31)

- Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ- Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/113, K: 2011/102 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/113, K: 2011/102 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/12, K: 2011/119 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/12, K: 2011/119 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri