Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından

Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28675

ULUSLARARASI EMNİYET YÖNETİMİ KODUNUN TÜRK BAYRAKLI GEMİLERE VE İŞLETMECİLERİNE UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/10/2009 tarihli ve 27389 sayılı Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi ilave edilmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) Ulusal sefer yapan petrol tankerleri, kimyasal tankerler ve gaz taşıyıcılarını,"

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.