06 Haziran 2013 28669 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2013/4774 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2013/4774 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR'ün Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2013/10)

YÖNETMELİKLER

- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik- Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Zirve Üniversitesi Aile ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar ile İlgili Tebliğ (TS ISO 2725-1) (No: MSG-MS-2013/13)- Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar ile İlgili Tebliğ (TS ISO 2725-1) (No: MSG-MS-2013/13)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 4)- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 4)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)

- Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

- Devlet Muhasebesi Standardı 10 (DMS 10) Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama- Devlet Muhasebesi Standardı 10 (DMS 10) Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama

- Devlet Muhasebesi Standardı 20 (DMS 20) İlişkili Taraf Açıklamaları- Devlet Muhasebesi Standardı 20 (DMS 20) İlişkili Taraf Açıklamaları

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri