04 Haziran 2013 28667 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2013/4794 Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II'nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4794 Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II'nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Adalet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

GÖREVLENDİRME KARARLARI

- Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit GÖRGEÇ'in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

- Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları Üyeliğine, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan ASLAN'ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliği- Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliği

- Hitit Üniversitesi Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Ateşli Silahlar-Yivsiz-Setsiz Tüfekler ile İlgili Tebliğ (TS 870) (No: MSG-MS-2013/14)- Ateşli Silahlar-Yivsiz-Setsiz Tüfekler ile İlgili Tebliğ (TS 870) (No: MSG-MS-2013/14)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/29)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/29)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında MEYER Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2008-04)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-7)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında MEYER Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2008-04)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-7)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/9)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Karar (No: 2013-ÖİB-K-31)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri