01 Haziran 2013 28664 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin Makedonya Cumhuriyeti Kısmının İptaline Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik- Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/35)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/28)- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/28)

- Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı

- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı

- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı

- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı

- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri