Bakanlar Kurulundan

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Numarası: 2013/4762

Karar Tarihi: 23.05.2013

Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28663

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 13/5/2013 tarihli ve 1442 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               
               Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ               A. BABACAN                    B. ATALAY                B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı           Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN               F. ŞAHİN                     E. BAĞIŞ                 N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı            Dışişleri Bakanı             Ekonomi Bakanı


T. YILDIZ               S. KILIÇ                     M. MÜEZZİNOĞLU              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı              Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı


M. GÜLER               C. YILMAZ                     Ö. ÇELİK                 M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı         Maliye Bakanı


C. YILMAZ               İ. YILMAZ                     V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı V.        Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı


M. MÜEZZİNOĞLU            E. BAYRAKTAR

Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
23/5/2013 TARİHLİ VE 2013/4762 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 1 - 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki madde eklenmiş ve Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"MADDE 55 - Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarına alınacak askeri öğrenci adayları, ilk defa işe başlayacak olan muvazzaf ve sözleşmeli subay/astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaş adayları ve sözleşmeli er/erbaş adaylarından istenilecek sağlık kurulu raporları için asker hastanelerinde verilen sağlık hizmetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına alınacak öğrenci adayları ve ilk defa işe başlayacak olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı adaylarından istenilecek sağlık kurulu raporları için Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularında verilen sağlık hizmetlerinden ücret alınmaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatı gereğince görevde bulunan personel ile askeri öğrencilerden talep edilen sağlık raporları için kurumlarınca sevk edilmesi kaydıyla Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularında veya asker hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden ücret alınmaz."

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.