Sağlık Bakanlığından

Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28660

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 10/7/1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.