27 Mayıs 2013 28659 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Gençlik ve Spor Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/24)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/24)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/25)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/25)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/26)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/26)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/27)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/27)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri