26 Mayıs 2013 28658 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Pamukkale Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/89 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/91 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/93 Sayılı Kararı

- KARAR

- 2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 12)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri