25 Mayıs 2013 28657 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2013/4703 Kırıkkale İli Merkez Yenimahalle 1. Etap Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Kırıkkale Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

TEBLİĞLER

- İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/22)- İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/22)

- Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29)- Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29)

- Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/8)- Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/8)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/85, K: 2012/109 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/85, K: 2012/109 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/126, K: 2012/110 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/126, K: 2012/110 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/96, K: 2012/206 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/96, K: 2012/206 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/95, K: 2013/9 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/95, K: 2013/9 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/36, K: 2013/53 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/36, K: 2013/53 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri