Bakanlar Kurulundan

Erat Sevkıyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karar Numarası: 2013/4714

Karar Tarihi: 06.05.2013

Resmi Gazete Tarihi: 23.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28655

Ekli "Erat Sevkıyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 8/4/2013 tarihli ve 1069 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 6/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  B. ATALAY               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı V.          Ekonomi Bakanı


T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


M. GÜLER               C. YILMAZ                   E. BAĞIŞ               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.      Maliye Bakanı


N. AVCI                İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


M. MÜEZZİNOĞLU            B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
ERAT SEVKIYAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 1 - 16/11/1955 tarihli ve 4/6142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Erat Sevkıyat Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Erbaş ve erlerin Kabul Toplanma Merkezleri ile Tali Kabul Toplanma Merkezleri arasında taşınmaları, öncelikle havayolu ile yapılır."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.