16 Mayıs 2013 28649 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2013/4631 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına İlişkin Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Kitle İletişim Araçları, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4631 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına İlişkin Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Kitle İletişim Araçları, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4659 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4659 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4660 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4660 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4661 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4661 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4663 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4663 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4671 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından, Mısır, Ürdün, Libya, Tunus, Fas ve Yemen'in Ekonomik Dönüşümünü Desteklemek Amacıyla, Dünya Bankası Bünyesinde Oluşturulan Geçiş Fonuna 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Olarak Banka İle İmzalanan Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2013/4671 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından, Mısır, Ürdün, Libya, Tunus, Fas ve Yemen'in Ekonomik Dönüşümünü Desteklemek Amacıyla, Dünya Bankası Bünyesinde Oluşturulan Geçiş Fonuna 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Olarak Banka İle İmzalanan Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

- 2013/4662 Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığı'nın, Personeli'nin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4662 Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığı'nın, Personeli'nin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4624 Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4625 22/12/2005 Tarihli ve 5436 Sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (480) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar- 2013/4625 22/12/2005 Tarihli ve 5436 Sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (480) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4626 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına Dair Karar

- 2013/4650 Van İli, Edremit İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4655 İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Vatan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4656 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4657 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4658 Bazı İllerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Temsilciliği Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4665 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Seyahatlerinde, 180 Gün İçinde Toplamda 90 Günü Aşmamak Kaydıyla 30 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar- 2013/4665 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Seyahatlerinde, 180 Gün İçinde Toplamda 90 Günü Aşmamak Kaydıyla 30 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar

- 2013/4669 380 kV Tufanbeyli TES TM-Yeşilhisar TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4670 154 kV Doruk HES TM-Dereli HES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4672 Erzurum İli Aşkale İlçesinde Kurulacak Olan Tuana Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4686 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4688 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar

- 2013/4690 Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4691 Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4692 İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4693 Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4694 Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4695 İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fen Bilimleri Enstitüsü ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4696 İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2013/4697 Sakarya İli, Erenler İlçesi, Yenimahalle ve Küpçüler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- - Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- - İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- - Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri