Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve iletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşması

Karar Numarası: 2013/4661

Karar Tarihi: 22.04.2013

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28649

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

21 Kasım 2007 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 13/2/2013 tarihli ve 6426 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/4/2013 tarihli ve 17531 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             Ö. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı V.

T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER               C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

N. AVCI                İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı

F. ŞAHİN               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı V.           Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yönetmelik ekleri için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/160513004Ek01.pdf