Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Karar Numarası: 2013/4660

Karar Tarihi: 22.04.2013

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28649

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

13 Eylül 2011 tarihinde Kahire'de imzalanan ve 26/2/2013 tarihli ve 6429 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/4/2013 tarihli ve 67994 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             Ö. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı V.

T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER               C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

N. AVCI                İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı

F. ŞAHİN               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı V.           Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Andlaşma ekleri için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/160513Ek03.pdf